Laat datgene los
wat niet van jou is

Systemisch werk

Wanneer mensen samenleven of werken, dan spreekt men van een systeem. We zijn allemaal onderdeel van een systeem. Thuis is dat het familiesysteem en je vriendenkring. Op je werk heb je de werkomgeving en organisatie waarin mensen in één systeem met elkaar opereren. Op school noem je dat de schoolomgeving.

Het familiesysteem is het belangrijkste. Bewust en onbewust hebben de mensen in jouw omgeving invloed op jou. Soms is het nodig om te kijken naar jouw plek binnen het systeem om je bewust te worden van de situatie en welke invloed het op jou heeft. Dit doen we door te werken met voorwerpen die tijdelijk de plek innemen van personen of gevoelens. Het helpt je om de balans in bepaalde systemen en dynamieken te herstellen zodat jij weer de plek kunt innemen die bij je hoort. 

Familiesystemen laten zich leiden door drie principes. Door het volgen van die principes wordt de balans gehouden in een systeem. Als één of meerdere principes niet worden nageleefd dan kunnen er blokkades ontstaan in het systeem.

De drie principes zijn:

  • Balans tussen geven en nemen
    In een relatie tussen twee mensen is het belangrijk dat de balans tussen geven en nemen (ongeveer) gelijk is. De uitzondering is de relatie tussen een ouder en een kind. Een ouder geeft en een kind neemt. Wanneer dit andersom gebeurt, dan wordt dit principe overtreden en kunnen er blokkades ontstaan in het familiesysteem.
  • Iedereen hoort er bij
    Systemen willen graag compleet zijn. Niemand of niets moet worden buitengesloten. Een buitengesloten persoon of gebeurtenis waar niet meer over gesproken mag worden, zorgt voor een blokkade in het systeem.
  • Iedereen staat op zijn eigen plek
    Elk systeem kent een bepaalde ordening. Een ouder moet op de plaats van ouder staan en het kind op de plaats van een kind. Wanneer een ouder bijvoorbeeld chronisch ziek is en een kind neemt de taken van de ouder over, dan wordt dit principe overtreden, omdat het kind de plek inneemt van de chronisch zieke ouder.

De blokkades die ontstaan als gevolg van het overtreden van de principes, worden vaak later in het familiesysteem zichtbaar bij een volgende generatie. 

Door het krijgen van inzicht ontstaat er ruimte om de blokkade op te heffen en het systeem te helen. Familieopstellingen zetten dan ook vrijwel altijd iets in beweging. Een opstelling kan soms wel maanden doorwerken. Je merkt dan bijvoorbeeld dat je klachten minder worden, je gevoel is veranderd of dat relaties met bepaalde personen anders worden.