Een investering in je zelf

Wil jij gelukkig leven zoals je bent op een manier die voor jou klopt? Dat je kan zijn wie je in de kern bent en moeiteloos gezond kan leven, vrij van belemmerende emotionele patronen? Hoe ik het zie…Investeer in jezelf omdat JIJ die aandacht verdient en het ontzettend waard bent!

Prijzen NEI consult

Intake & consult:       € 88,-
Vervolgconsult:          € 77,-  (uurtarief) 
Kinderwensconsult:  € 77,-  (uurtarief; vrouw of man alleen)
Kinderwensconsult:  €133,- (man & vrouw samen)

Een vervolgconsult duurt maximaal één uur. Een kinderwensconsult met de man óf vrouw  alleen duurt maximaal 1,5 uur. Een kinderwensconsult met de man & vrouw samen duurt maximaal 2 uur. Mocht een sessie langer de tijd vragen, en er is ruimte in mijn agenda, dan komt daar € 15,- per kwartier bij. 

De behandelingen worden gezien als alternatieve geneeswijze en niet vergoed door de zorgverzekeraar.